PARTNERSKIE WARSZTATY / SERWISY  SAMOCHODOWE STOWARZYSZENIA MOTOEXPERT

 

Co można zyskać zostając Partnerem Stowarzyszenia MOTOEXPERT? 

– przekazywanie Klientów zainteresowanych naprawami pojazdów powypadkowych obejmującymi prace mechaniczne / lakiernicze / blacharskie (1)

– polecanie świadczonych przez warsztat usług klientom, członkom i partnerom Stowarzyszenia oraz towarzystw ubezpieczeniowych (2)

–  bezpłatne, telefoniczne porady prawne świadczone przez adwokatów i radców prawnych z listy Stowarzyszenia (3)

–  bezpłatne, telefoniczne porady techniczne świadczone przez rzeczoznawców techniki samochodowej z listy Stowarzyszenia (4)

– wpis na listę partnerskich i członkowskich warsztatów samochodowych Stowarzyszenia (5)

–  reklama internetowa świadczonych usług transportowych w regionie Państwa działalności (6)

–  rabaty na usługi rzeczoznawców techniki samochodowej z listy Stowarzyszenia (7)

 

1 Członkowskie wspierający Stowarzyszenia MOTOEXPERT  mogą liczyć na wykonywanie napraw powypadkowych obejmujących prace mechaniczne, blacharskie i lakiernicze (w zależności od profilu działalności firmy) na zlecenie osób poszkodowanych w zdarzeniach drogowych w kraju lub za granicą skierowanych do nich przez Stowarzyszenie. Osoby będące klientami Stowarzyszenia MOTOEXPERT będą mogły zwrócić się do w/w warsztatu samochodowego ze zleceniem przeprowadzenia naprawy powypadkowego / pokolizyjnego pojazdu. 

2  Stowarzyszenie MOTOEXPERT będzie przekazywać numer kontaktowy do Państwa firmy wszystkim swoim Klientom, członkom i partnerom, którzy będą zainteresowani  naprawą pojazdu w warsztacie / serwisie samochodowym z listy Stowarzyszenia.

3 Członkowie wspierający (partnerzy) Stowarzyszenia mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych świadczonych telefonicznie przez partnerskich adwokatów i radców prawnych znajdujących się na liście Stowarzyszenia. Długość jednorazowej porady prawnej udzielonej telefonicznie nie może przekraczać 10 minut /w jednej sprawie/. Warunkiem uzyskania porady jest powołanie się na bycie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

4 Członkowie wspierający Stowarzyszenia (partnerzy) mogą korzystać z bezpłatnych porad technicznych udzielanych telefonicznie przez członkowskich rzeczoznawców techniki samochodowej  z listy Stowarzyszenia. Długość jednorazowej porady technicznej udzielonej telefonicznie nie może przekraczać 10 minut / w jednej sprawie/. Warunkiem jej uzyskania jest powołanie się na bycie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

5 Stowarzyszenie MOTOEXPERT  będzie prowadziło listę partnerskich serwisów i warsztatów samochodowych Stowarzyszenia. Wpisane zostaną na nią wszystkie firmy, które wstąpia do grona członków wspierających Stowarzyszenia. Lista będzie również przekazana wszystkim partnerom strategicznym organizacji.

6 Na każdej ze stron regionalnych prowadzonych przez Stowarzyszenie MOTOEXPERT będzie przedstawiona oferta usług świadczonych przez partnerskie serwisy i warsztaty samochodowe Stowarzyszenia w regionie ich działalności. 

 7 Dla wszystkich partnerów (członków wspierających) organizacji przewidziane jest udzielanie rabatów na usługi rzeczoznawców techniki samochodowej z listy Stowarzyszenia MOTOEXPERT.

 

 

NIE CZEKAJ ! – ZADEKLARUJ SWOJE CZŁONKOWSTWO!

Wypełnij i prześlij nam  Deklarację Członkowską.