ZOSTAŃ CZŁONKIEM ZWYCZAJNYM STOWARZYSZENIA !

JAKIE KORZYŚCI ?

– bezpłatne, kompleksowe opinie techniczne(1)

– bezpłatne, telefoniczne porady prawne świadczone przez adwokatów i radców prawnych z listy Stowarzyszenia(2)

–  bezpłatne, telefoniczne porady techniczne świadczone przez rzeczoznawców techniki samochodowej z listy Stowarzyszenia(3)

–  bezgotówkowa reprezentacja prawna poszkodowanego w niezawinionej szkodzie komunikacyjnej(4)

–  rabaty na usługi rzeczoznawców techniki samochodowej z listy Stowarzyszenia i na produkty dostępne w sklepie internetowym Stowarzyszenia(5)

– rabaty na usługi partnerów Stowarzyszenia MOTOEXPERT (patrz: Partnerzy)(6)

– dostęp do materiałów reklamowych i informacyjnych oraz aktualnych zmian w przepisach  prawnych z zakresu likwidacji szkód i regulacji związanych z wykonywaniem zawodu rzeczoznawcy samochodowego w Polsce(7)

– bezpłatna weryfikacja kosztorysów napraw otrzymywanych od towarzystw ubezpieczeniowych(8)

 

 

1 Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia może liczyć na wykonanie standardowej, powypadkowej lub pokolizyjnej opinii technicznej sporządzonej przez rzeczoznawcę samochodowego z listy Stowarzyszenia MOTOEXPERT. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje możliwość wykonania bezpłatnie wyłącznie jednej opinii technicznej w ciągu danego roku kalendarzowego o wartości max. 500 zł.

2 Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych świadczonych telefonicznie przez partnerskich adwokatów i radców prawnych znajdujących się na liście Stowarzyszenia. Długość jednorazowej porady prawnej udzielonej telefonicznie nie może przekraczać 10 minut (dot. jednej sprawy). Warunkiem uzyskania porady jest powołanie sie na członkowstwo w organizacji i wskazanie numeru członka.

3 Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mogą korzystać z bezpłatnych porad technicznych świadczonych telefonicznie przez rzeczoznawców z listy Stowarzyszenia. Długość jednorazowej, telefonicznej porady technicznej nie może przekraczać 10 minut (dot. jednej sprawy). Warunkiem uzyskania porady jest powołanie się na członkowstwo w organizacji i wskazanie numeru członka.

4 W przypadku niezawinionej szkody komunikacyjnej powstałlej w Niemczech, Austrii lub Szwajcarii możliwe jest skorzystanie przez poszkodowanego z rozliczanej bezgotówkowo reprezentacji prawnej świadczonej przez adwokata z listy partnerskich adwokatów Stowarzyszenia MOTOEXPERT        

5  Stowarzyszenie MOTOEXPERT przewiduje dla wszystkich członków zwyczajnych możliwość udzielania rabatów na usługi rzeczoznawców techniki samochodowej z listy Stowarzyszenia  oraz na wszystkie  produkty, jakie są lub będą dostępne w sklepie internetowym prowadzonym przez Stowarzyszenie MOTOEXPERT.

6 Stowarzyszenie MOTOEXPERT przewiduje możliwość skorzystania przez członków zwyczajnych organizacji z rabatów na usługi partnerów Stowarzyszenia MOTOEXPERT, którymi są m.in. : pomoce drogowe, firmy leasingowe, warsztaty samochodowe, itp.

7 Każdy członek zwyczajny organizacji uzyska dostęp do materiałów reklamowych i informacyjnych oraz aktualnych zmian w przepisach  prawnych z zakresu likwidacji szkód i regulacji związanych z wykonywaniem zawodu rzeczoznawcy samochodowego w Polsce. Dostęp ten będzie możliwy za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia MOTOEXPERT i za pomocą ‘’Newslettera’’.

8 Po przesłaniu zdjęć i kosztorysu naprawy otrzymasz naszą pisemną, podsumowującą ocenę – bez wykonywania nowej kalkulacji.

 

NIE CZEKAJ  –  ZOSTAŃ NASZYM CZŁONKIEM I KORZYSTAJ !

Aby zostać członkiem naszej organizacji wypełnij Deklarację Członkowską i zapłać roczną składkę członkowską w wysokości 400 zł