Pomoc po wypadku samochodowym na terenie Niemiec

Poza podstawową pomocą, taką, jak udzielenie pierwszej pomocy i uzyskanie odszkodowania za powstałe uszkodzenia samochodu po wypadkach samochodowych na terenie Niemiec dla poszkodowanych Polakow i obywatelow innych krajów, należy się takze inna pomoc, która może przybierać różne formy, a której koszt pokrywany jest z polisy ubezpieczeniowej sprawcy wypadku.

Poszkodowany w wyniku wypadku samochodowego w Niemczech Polak ma prawo do pomocy ze strony adwokata (warto skorzystać np. z usług polskojęzycznego, niemieckiego adwokata należącego do Stowarzyszenia Miedzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT), który pomoże poszkodowanemu w załatwieniu wszystkich niezbędnych spraw związanych z wypadkiem i będzie reprezentował jego interesy.

Z polisy ubezpieczeniowej sprawcy wypadku można również uzyskać zwrot kosztow wykonania niezależnej opinii technicznej uszkodzonego wskutek wypadku samochodu w Niemczech pojazdu (rzeczoznawcy samochodowi Stowarzyszenia MOTOEXPERT wykonują takie opinie techniczne). Poszkodowani Polacy mają również prawo do uzyskania odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości rynkowej samochodu – dotyczy to jednak tylko samochodów młodszych niż 10 lat i dotychczas bezwypadkowych.

Z polisy ubezpieczeniowej sprawcy wypadku drogowego na terenie Niemiec można również uzyskać zwrot kosztów holowania uszkodzonego samochodu na najbliższy parking lub do warsztatu samochodowego (zakładu blacharsko-lakierniczego) lub w uzasadnionych przypadkach zwrot kosztów transportu uszkodzonego auta do Polski.

Dużą pomocą jest również możliwość skorzystania po wypadku samochodowym na terenie Niemiec z samochodu zastępczego uzytkowanego na czas naprawy pojazdu powypadkowego. Jest to niewątpliwie duże udogodnienie, ponieważ na skutek wypadku poszkodowani w Niemczech Polacy często zostają pozbawieni możliwości korzystania ze swojego samochodu.

Inną formą jest także wypłata odszkodowania z tytułu niekorzystania z samochodu na skutek wypadku. Takie odszkodowanie może otrzymać osoba poszkodowana w wypadku samochodowym jeżeli nie ma możliwości korzystania z samochodu zastępczego. Dotyczy to głównie właścicieli samochodów ciężarowych lub specjalistycznych, którym zapewnienie na czas naprawy uszkodzonego samochodu zastępczego jest wręcz niemożliwe. Wówczas takie odszkodowanie wylicza się na podstawie np.zawartych umów z kontrahentami.

Poszkodowani w wyniku wypadku samochodowego na terenie Niemiec Polacy mają możliwość uzyskania wszechstronnej pomocy. Aby móc z niej skorzystać warto zwrócić się o poradę do rzeczoznawców samochodowych ze Stowarzyszenia MOTOEXPERT!