WYPADEK DROGOWY W CZECHACH

Wycena szkody komunikacyjnej po wypadku w Czechach 

Z uwagi na bliskie sąsiedztwo z naszym południowym sąsiadem coraz częściej polscy kierowcy podróżują do Czech, gdzie ulegają wypadkom drogowym. Często w sytuacji, gdy polskiemu kierowcy zdarzył się wypadek samochodowy w Czechach, pojawia się pytanie o możliwość likwidacji powstałej szkody komunikacyjnej i otrzymanie należnego odszkodowania. Jeśli mamy do czynienia z niezawinionym wypadkiem drogowym w Czechach to sytuacja wydaje się być niezbyt skomplikowana. Polski kierowca ma bowiem w tej sytuacji możliwość wyboru jednego spośród dwóch najpopularniejszych sposobów likwidacji szkody po wypadku samochodowym na terenie Czech.

Polak, któremu przytrafił się wypadek samochodowy w Czechach może zdecydować się zarówno na likwidację szkody w Polsce (z udziałem i za pośrednictwem reprezentanta do spraw roszczeń), jak i na likwidację szkody w kraju, gdzie miał miejsce wypadek drogowy – w Czechach. W zależności od sytuacji i przypadku różna może być także forma pomocy, jaką oferuje dla osób poszkodowanych w wypadkach samochodowych w Czechach Stowarzyszenie MOTOEXPERT z Kielc. Organizacja zrzeszająca grono niezależnych rzeczoznawców samochodowych może bowiem dokonać nie tylko niezależnej wyceny szkody w Polsce, przez polskiego rzeczoznawcę samochodowego, ale także polecić pomoc prawną świadczoną przez współpracujących ze Stowarzyszeniem prawników (adwokatów / radców prawnych).

Stowarzyszenie MOTOEXPERT dysponując zapleczem rzeczoznawców samochodowych na terenie Polski jest w stanie zająć się kompleksową i w pełni niezależną wyceną wartości szkody oraz sporządzeniem opinii technicznej, na podstawie której osoba poszkodowana będzie mogła dochodzić odszkodowania za wypadek samochodowy w Czechach. Niezależna wycena szkody komunikacyjnej może pozwolić poszkodowanemu w wypadku drogowym na terenie Czech na dochodzenie realnej wartości odszkodowania, jakie powinien otrzymać z polisy OC sprawy wypadku w Czechach. Pomoc Stowarzyszenia jest jednak możliwa wyłącznie w przypadku, kiedy likwidacja szkody odbywa się na terenie Polski, przy udziale reprezentanta do spraw roszczeń w Polsce.

By uzyskać bliższe informacje związane z procedurą likwidacji szkody po  wypadku samochodowym w Czechach oraz wybrać jak najdogodniejszą dla osoby poszkodowanej formę procedury likwidacyjnej, zapraszamy do kontaktu z centralą Stowarzyszenia MOTOEXPERT pod numerem tel. +48 032 746 0777. Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na Państwa pytania i będą w stanie ocenić zakres oferowanej przez nas pomocy prawnej i rzeczoznawczej, jaką możemy zaproponować kierowcy poszkodowanemu w wypadku drogowym w Czechach.

 

Wypadek samochodowy na terenie Czech – Wypadek drogowy Czechy