WYPADEK DROGOWY W CHORWACJI

Opinia techniczna po wypadku drogowym w Chorwacji 

Wypadek samochodowy w Chorwacji, podobnie jak wypadek na terenie Polski, rodzi z reguły konieczność wyceny powstałej w jego wyniku szkody komunikacyjnej. Wypadkom drogowym w Chorwacji każdego roku (szczególnie w okresie wakacyjnym) ulegają również polscy kierowcy, którzy w dalszej kolejności mają niemały problem z likwidacją powstałej szkody. Nie znając języka obcego, będąc w obcym kraju,  nie łatwo jest dochodzić odszkodowania na własną rękę. W  tej sytuacji może jednak pomóc skorzystanie z usług oferowanych przez Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT.

Podstawową sprawą, o jakiej muszą pamiętać osoby poszkodowane w niezawinionym wypadku samochodowym w Chorwacji jest fakt, że od 1 lipca 2013 roku Chorwacja jest członkiem Unii Europejskiej, a co za tym idzie obowiązuje ją tzw. IV dyrektywa komunikacyjna. W związku z tym, jeśli przydarzył nam się wypadek samochodowy w Chorwacji powinniśmy wiedzieć, że istnieją dwie drogi likwidacji szkody i dochodzenia odszkodowania z polisy OC sprawy zdarzenia. Pierwszą możliwością jest likwidacja szkody bezpośrednio u chorwackiego ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia, drugą likwidacja za pośrednictwem reprezentanta do spraw roszczeń w Polsce. W drugim przypadku procedura jest prowadzona na terenie Polski i w języku polskim.

Chcąc po wypadku drogowym w Chorwacji skorzystać z pomocy i usług rzeczoznawczych oferowanych przez Stowarzyszenie MOTOEXPERT osoba poszkodowana ma możliwość zlecenia patnerskiemu rzeczoznawcy samochodowemu organizacji wykonania powypadkowej wyceny szkody oraz sporządzenia kompleksowej opinii technicznej. Jeśli szkoda będzie docelowo likwidowana na terenie Polski z udziałem reprezentanta ds. roszczeń to opinię techniczną dotyczącą szkody powstałek wskutek wypadku samochodowego w Chorwacji wykonać może polski rzeczoznawca samochodowy Stowarzyszenia MOTOEXPERT. Jeśli jednak likwidacja odbywać się będzie za granicą to osoba poszkodowana w wypadku w Chorwacji będzie musiała we własnym zakresie skorzystać z usług rzeczoznawcy działającego na terenie Chorwacji.

Stowarzyszenie MOTOEXPERT na chwilę obecną oferuje pomoc w zakresie opiniowania szkód komunikacyjnych powstałych n aterenie Chorwacji wyłącznie w sytuacji, kiedy uszkodzony pojazd znajduje się na terenie Polski, a likwidacja będzie odbywała się z udziałem reprezentanra ds.roszczeń. W tej sytuacji poszkodowani mogą liczyć na otrzymanie niezależnej i w pełni obiektywnej opinii technicznej, jaką wykona regionalny lub dyżurny rzeczoznawca organizacji. Koszty rzeczoznawcze w tym przypadku, podobnie jak koszty pomocy adwokackiej, jaką może polecić MOTOEXPERT, są zwyczajowo rozliczane w formie gotówkowej.

W zależności od danego przypadku i mając na uwadze, że każdy wypadek samochodowy w Chorwacji może spowodować różne konsekwencje proponujemy naszym potencjalnym Klientom kontakt z centralą Stowarzyszenia MOTOEXPERT (tel.+48 032 746 07 77). Nasi konsultanci będą w stanie udzielić bliższych informacji na temat możliwości likwidacji szkody po wypadku samochodowym w Chorwacji i skorzystania z ewentualnej pomocy prawnej.  Zatem jeśli przydarzył Ci się wypadek samochodowy w Chorwacji – zadzwoń!

 

Wypadek drogowy Chorwacja – Wypadek samochodowy w Chorwacji