WERYFIKACJE OPINII TECHNICZNYCH

 

Stowarzyszenie MOTOEXPERT oferuje wszystkim potencjalnym Klientom organizacji możliwość skorzystania ze wstępnej i bezpłatnej weryfikacji opinii technicznej, którą wykonało np. towarzystwo ubezpieczeniowe w związku z powstałą w pojeździe szkodą, a z jaką nie zgadza się osoba poszkodowana. Wstępna wefyfikacja dokumentacji może pozwolić na uzyskanie infomacji o zasadności zlecania nowej kalkulacji szkody niezależnemu rzeczoznawcy samochodowemu- członkowi lub partnerowi Stowarzyszenia MOTOEXPERT. Pełna weryfikacja opinii technicznej obejmuje z kolei ocenę dokumentacji otrzymanej od klienta oraz wykonanie (w uzasadnionych przypadkach) oględzin pojazdu i dokonanie nowej kalkulacji wartości szkody.

Pełna, obiektywna i niezależna weryfikacja opinii technicznej wraz wykonaniem nowej kalkulacji wraz z wyceną wartości powstałej szkody komunikacyjnej może być dla poszkodowanego podstawą dochodzenia swoich roszczeń  od ubezpieczyciela. Dzięki wykonaniu weryfikacji opinii technicznej, a w dalszej kolejności niezależnego kosztorysu naprawy,  osoba poszkodowana ma możliwość uzyskania należnej tj. nie zaniżonej kwoty przysługującego jej odszkodowania.

W zakres pełnej weryfikacji opinii technicznej pojazdu uszkodzonego wchodzi:

– konsultacja z Klientem

– zapoznanie się z otrzymaną, kompletną dokumentacją dotyczącą uszkodzeń pojazdu (najlepiej wraz ze zdjęciami)

– sporządzenie i wydanie pisemnej opinii technicznej wraz z nowowykonaną kalkulacją szkody

* w uzasadnionych przypadkach w zakres usługi wchodzą również oględziny

 

Weryfikacja opinii technicznej – Niezależne weryfikacje kosztorysów napraw