Szkoda AC – Autocasco – po wypadku w Niemczech

Często się zdarza, że na niemieckich drogach w wypadkach lub kolizjach samochodowych zostają poszkodowani obywatele polski i powstałą w wyniku takiego wypadku szkode komunikacyjna likwidują z ubezpieczenia AC (Autocasco). W likwidowaniu powstałych na terenie Niemiec szkód Autocasco poszkodowanym obywatelom Polski pomaga działające na terenie Polski Stowarzyszenie Miedzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT.

Rzeczoznawcy Stowarzyszenia MOTOEXPERT ( w tym rzeczoznawcy z Niemiec) wykonują opinie techniczne dotyczace uszkodzonych samochodów dla szkód autocasco w języku polskim. Nie ma wobec tego potrzeby lub koniecznosci transportowania uszkodzonego samochodu do Polski w celu wykonywania w kraju opinii technicznej. Proces likwidacji szkody AC (autocasco) powstalej w Niemczech można rozpocząć niezwłocznie, po zleceniu wykonania opinii technicznej rzeczoznawcy samochodowemu ze Stowarzyszenia MOTOEXPERT. Zgodnie z wewnętrzną procedurą Stowarzyszenia MOTOEXPERT do oględzin uszkodzonego samochodu po szkodzie AC (Autocasco) w Niemczech i wystawieniu opinii technicznej musi dojść w ciągu 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

Obywatele polscy zlecając wykonanie opinii technicznej po szkodzie AC (autocasco) rzeczoznawcy samochodowemu ze Stowarzyszenia MOTOEXPRT mogą mieć pewność, że żądana opinia techniczna będzie wykonana w sposób fachowy, zgodny z europejskimi standardami oraz w języku polskim i stanie się ona podstawą do wypłaty należnego odszkodowania.

Aby poszkodowany w wypadku / szkodzie AC na terenie Niemiec Polak mógł otrzymać z Towarzystwa Ubezpieczeniowego zwrot poniesionych kosztów za wykonanie opinii technicznej po szkodzie AC musi uzyskać ze strony swojego ubezpieczyciela zgodę na wykonie takiej właśnie opinii technicznej przez rzeczoznawce samochodowego ze Stowarzyszenia MOTOEXPERT.

W większości przypadków nie ma problemów z uzyskaniem takiej zgody ponieważ polskie Towarzystwa Ubezpieczeniowe chętnie współpracują z rzeczoznawcami samochodowymi Stowarzyszenia MOTOEXPERT. W przypadku wątpliwości ze strony Towarzystwa Ubezpieczeniowego istnieje jednak możliwość poinformowania go o usługach świadczonych przez Stowarzyszenie MOTOEXPERT.

Obustronna współpraca Stowarzyszenia Miedzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT z polskimi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi przynosi obu stronom, a przeze wszystkim poszkodowanym w wypadkach na terenie Niemiec Polakom, duże korzyści: przyśpiesza czas likwidacji szkody AC (autocasco) bez konieczności przewożenia uszkodzonego samochodu do Polski i daje możliwość otrzymania w możliwe najszybszym czasie należnego odszkodowania po szkodzie AC (autocasco).