STAWKI ROBOCZOGODZINOWE W NIEMCZECH

ŚREDNIE STAWKI ROBOCZOGODZINOWE NIEMIECKICH MISTRZOWSKICH WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH I AUTORYZOWANYCH SERWISÓW (stan na styczeń 2014 r.)

STAWKI W DE1

Wszystkie stawki podane w Euro (€) i bez podatku VAT.

Wartości podane w powyższej tabeli są średnią stawek regionalnych zebranych przez Stowarzyszenie MOTOEXPERT. Organizacja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia wynikające z braku ich kompletności, aktualności i/lub dokładności.

W/w stawki są polecane przez Stowarzyszenie MOTOEXPERT do użycia w kalkulacjach kosztów naprawy szkód komunikacyjnych, wykonywanych przez członkowskich rzeczoznawców organizacji.

pdf1

Stan: styczeń 2014