JEDYNA TAKA OFERTA PARTNERSKA DLA FIRM WYNAJMUJĄCYCH I WYPOŻYCZAJĄCYCH SAMOCHODY

 

Zostań Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia i korzystaj z: 

– szerokiego zakresu usług rzeczoznawczych po atrakcyjnych cenach 1

– bezpłatnych weryfikacji kosztorysów napraw otrzymywanych od towarzystw ubezpieczeniowych 2

– mozliwosci bezgotówkowego sporządzenia powypadkowej / pokolizyjnej opinii technicznej 3

– bezplatnej analizy sprawy przez partnerskiego adwokata Stowarzyszenia 4

– bezgotówkowej reprezentacji prawnej poszkodowanego dokonywanej w wybranych sprawach przez partnerskiego adwokata Stowarzyszenia 5

– bezplatnych, telefonicznych porad prawnych i technicznych z zakresu szkód komunikacyjnych i techniki samochodowej 6 

– udziału w kursach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie MOTOEXPERT w zakresie techniki samochodowej i likwidacji szkód komunikacyjnych 7 

– wpis na listę partnerów Stowarzyszenia MOTOEXPERT 8

 

1 Rzeczoznawcy z listy Stowarzyszenia MOTOEXPERT świadcza usługi rzeczoznawcze we wszystkich regionach kraju, wykonując m.in. wyceny warotości pojazdów, weryfikacje powypadkowych opinii technicznych i kosztorysy napraw pojazdów samochodowych. Dla firm posiadajacych sporą ilość pojazdów, oferujących wynajem lub wypożyczenie samochodów i będących naszymi partnerami (członkami wspierającymi) przewidujemy możliwość negocjowania atrakcyjnych  stawek za usługi rzeczoznawcze.

2 Po przesłaniu zdjęć i kosztorysu naprawy do Stowarzyszenia mogą Państwo, jako partnerzy naszej organizacji (lub Państwa Klienci) otrzymać  skróconą,  pisemną i podsumowującą ocenę rzeczoznawcy techniki samochodowej z listy Stowarzyszenia – bez wykonania przez niego nowej kalkulacji.

3 Dotyczy niezawinionych szkód komunikacyjnych powstałych za granicą – w Niemczech, Austrii lub Szwajcarii. Zgodnie z prawem niemieckim, austriackim i szwajcarskim koszt sporządzenia powypadkowej opinii technicznej przez niezależnego rzeczoznawcę samochodowego jest zwykle zakresem szkody  komunikacyjnej. W związku z powyższym możliwe jest bezgotówkowe rozliczenie kosztu usługi rzeczoznawcy z listy Stowarzyszenia MOTOEXPERT na podstawie tzw. cesji wierzytelności na koszty rzeczoznawcze.

4 W sytuacji np. zaniżonego przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe odszkodowania lub problemów z uzyskaniem odszkodowania powypadkowego istnieje możliwość przeprowadzenia bezpłatne, krótkiej analizy sprawy przez partnerskiego adwokata z listy Stowarzyszenia.

Dotyczy niezawinionych szkód komunikacyjnych naszych partnerów lub ich Klientow, powstałych za granicą – w Niemczech, Austrii lub Szwajcarii.  Zgodnie z niemieckim, austriackim i szwajcarskim prawem koszt reprezentacji prawnej poszkodowanego w niezawinionym wypadku drogowym generalnie jest zaliczany do zakresu szkody komunikacyjnej. W związku z tym Państwo lub Państwa Klient zlecając reprezentację prawną adwokatom z listy Stowarzyszenia MOTOEXPERT może liczyć w wybranych sprawach na bezgotówkowe rozliczenie kosztu usług adwokackich.

6 Partner (członek wspierający) lub Klient członka wspierającego Stowarzyszenia MOTOEXPERT mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych oraz porad technicznych, jakie świadczone sa telefonicznie przez partnerskich adwokatów i rzeczoznawcow z listy Stowarzyszenia. Długość jednorazowej porady udzielonej telefonicznie nie może przekraczać 10 minut (w jednej sprawie/problemie). Koszt  porad prawnych jest pokrywany przez Stowarzyszenie.

7 Każdy  z partnerów (członków wspierających) Stowarzyszenia MOTOEXPERT może uczestniczyć we wszystkich kursach i szkoleniach organizowanych przez organizację. Partnerzy mogą liczyć na uzyskanie rabatów na ceny kursów i szkolen.

8 Kazdy członek wspierający Stowarzyszenia MOTOEXPERT będzie wpisany na listę partnerów naszej organizacji.

 

ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM JUŻ DZIŚ !

Jeśli chcesz zostać członkiem wspierającym naszej organizacji – wypełnij i prześlij DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ