KIM JESTEŚMY?

Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT jest organizacją społeczną zrzeszajacą wybrane osoby i podmioty ściśle związane z branżą motoryzacyjną. 

W skład Stowarzyszenia MOTOEXPERT wchodzą członkowie, którymi są m.in. :

wyselekcjonowani, certyfikowani niemieccy rzeczoznawcy samochodowi

wyselekcjonowani, polscy rzeczoznawcy samochodowi certyfikowani przez Ministra właściwego ds. transportu

– wyselekcjonowani biegli sądowi  w Polsce i w Niemczech

wyselekcjonowani eksperci techniki samochodowej 

wyselekcjonowani niemieccy i polscy radcy prawni

wyselekcjonowani niemieccy i polscy adwokaci

– maklerzy ubezpieczeniowi