FORMULARZE

DLA KANDYDATÓW I  CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA MOTOEXPERT

rzeczoznawca_5

1. Deklaracja członkowska dla osób chcących przystąpić do Stowarzyszenia MOTOEXPERT

 DEKLARACJA CZLONKOWSKA-pdf

2. Ankieta dla kandydatów na członkowskich rzeczoznawców Stowarzyszenia MOTOEXPERT

– ANKIETA KANDYDATA-pdf

3. Formularz rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu MOTOEXPERT

– FORMULARZ REZYGNACJI-pdf