CENNIK  USŁUG  RZECZOZNAWCZYCH MOTOEXPERT NA ROK 2014

ogledziny_16

 

1. Kompleksowa ocena techniczna powypadkowego lub pokolizyjnego pojazdu (osobowego, ciężarowego, przyczepy, motoru, busa, autobusu, specjalistycznego) – Standard – dla potrzeb dochodzenia roszczeń odszkodowawczych np.od towarzystw ubezpieczeniowych:

1.1. Przy braku szkody całkowitej

(tzn. koszt naprawy nie przekroczył wartości pojazdu, cena usługi bazuje na wysokości kosztu kalkulowanej naprawy)

A.    500 zł (z VAT) – koszt kalkulowanej naprawy wynosi do 5.000 zł

B. 1 000 zł (z VAT) – koszt kalkulowanej naprawy wynosi od 5.001 zł do 20.000 zł

C. 2 000 zł (z VAT) – koszt kalkulowanej naprawy wynosi od 20.001 zł do 50.000 zł

D. 4 000 zł (z VAT) – koszt kalkulowanej naprawy wynosi od 50.001 zł do 100.000 zł

E. 5 000 zł (z VAT) – koszt kalkulowanej naprawy wynosi od 100.001 zł do 200.000 zł

F.  8 000 zł (z VAT) – koszt kalkulowanej naprawy wynosi powyżej 200.001 zł

1.2.Przy szkodzie całkowitej

(tzn. koszt naprawy przekroczył wartość pojazdu, cena usługi bazuje na wartości uszkodzonego pojazdu)

A.    500 zł (z VAT) – wartość pojazdu wynosi do 5.000 zł

B. 1 000 zł (z VAT) – wartość pojazdu wynosi od 5.001 zł do 20.000 zł

C. 2 000 zł (z VAT) – wartość pojazdu wynosi od 20.001 zł do 50.000 zł

D. 4 000 zł (z VAT) – wartość pojazdu wynosi od 50.001 zł do 100.000 zł

E. 5 000 zł (z VAT) – wartość pojazdu wynosi powyżej od 100.001 zł do 200.000 zł

F.  8 000 zł (z VAT) – wartość pojazdu wynosi powyżej 200.001 zł

 

W zakres opinii technicznej powypadkowego lub pokolizyjnego pojazdu wchodzą:

 • identyfikacja pojazdu  +  dokumentacja fotograficzna
 • dokładne oględziny uszkodzonego pojazdu + dokumentacja fotograficzna
 • szczegółowy opis uszkodzeń elementów i części pojazdu + dokumentacja fotograficzna
 • określenie stanu technicznego uszkodzonego pojazdu
 • pomiary diagnostyczne i interpretacja ich wyników + dokumentacja fotograficzna
 • badanie grubości powłoki lakierniczej + dokumentacja fotograficzna
 • opracowania kosztorysu naprawy w systemie AUDATEX
 • wycena wartości rynkowej pojazdu (systemowa lub porównawcza)
 • określenie wartości pozostałości pojazdu (konieczne jedynie w szkodzie całkowitej)
 • pisemna ocena wraz z duplikatem i wydrukiem wysokiej jakości dokumentacji fotograficznej

 

2. Opinia techniczna dotycząca ustalenia stanu technicznego pojazdu (osobowego, ciężarowego, przyczepy, motoru, busa, autobusu, specjalistycznego) lub zespołu/części – np. w celu określenia przyczyn awarii pojazdu lub określenia stanu zużycia eksploatacyjnego: 500 zł – 2 000 zł (z VAT)*

*uzależnione od nakładu czasu niezbędnego do wykonania opinii

Zakres usługi obejmuje:

 • identyfikacja pojazdu + dokumentacja fotograficzna
 • oględziny pojazdu + dokumentacja fotograficzna
 • szczegółowa analiza aktualnego stanu technicznego pojazdu lub zespołu
 • ustalenie zakresu zużycia poszczególnego/nych zespołu
 • ustalanie rozmiaru i przyczyn niesprawności poszczególnego zespołu
 • pisemna ocena wraz z duplikatem i wydrukiem wysokiej jakości dokumentacji fotograficznej

 

3. Kosztorys naprawy pojazdu (osobowego, ciężarowego, przyczepy, motoru, busa, autobusu, specjalistycznego) w systemie AUDATEX  – wersja standard, np. na potrzeby dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od towarzystw ubezpieczeniowych lub porównania kosztorysu otrzymanego z warsztatu lub od towarzystwa ubezpieczeniowego: 500 zł (z VAT)

W zakres uslugi wchodza:

 • konsultacja techniczna z Klientem
 • zapoznanie się z otrzymaną dokumentacją
 • wydanie pisemnej opinii wraz z duplikatem i wydrukiem dokumentacji fotograficznej w wysokiej jakości
 • bez oględzin, jedynie na podstawie otrzymanego kosztorysu lub faktury z zakładu naprawczego wraz lub bez dokumentacji fotograficznej)

 

4. Kosztorys naprawy pojazdu (osobowego, ciężarowego, przyczepy, motoru, busa, autobusu, specjalistycznego) w systemie AUDATEX – wersja zaawansowana np. na potrzeby dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od towarzystw ubezpieczeniowych lub porownania kosztorysu otrzymanego z warsztatu lub od towarzystwa ubezpieczeniowego: 1 000 zł (z VAT)

W zakres uslugi wchodza:

 • konsultacja techniczna z Klientem
 • identyfikacja pojazdu + dokumentacja fotograficzna
 • dokładne oględziny uszkodzonego pojazdu + dokumentacja fotograficzna
 • zapoznanie sie z otrzymana dokumentacja
 • wydanie pisemnej opinii wraz z duplikatem i wydrukiem dokumentacji fotograficznej w wysokiej jakości

 

5. Weryfikacja oceny technicznej pojazdu powypadkowego/pokolizyjnego (osobowego, ciężarowego, przyczepy, motoru, busa, autobusu, specjalistycznego): 500 zł – 1 000 zł (z VAT)

W zakres usługi wchodzą:

 • konsultacja techniczna z Klientem
 • zapoznanie sie z otrzymaną dokumentacją dotyczacą uszkodzeń pojazdu i otrzymanymi zdjęciami
 • sporządzenie i wydanie pisemnej opinii technicznej wraz z nowowykonaną kalkulacją w systemie AUDATEX
 • ( bez wykonywania oględzin pojazdu i dokumentacji fotograficznej )

 

*Możliwa dodatkowa usługa:  Kompleksowa ocena techniczna (patrz pkt. 1)

 

6. Weryfikacja jakości naprawy pojazdu (osobowego, ciężarowego, przyczepy, motoru, busa, autobusu, specjalistycznego): 500 zł – 1 000 zł (z VAT)

W zakres usługi wchodzą:

 • konsultacja techniczna z Klientem
 • identyfikacja pojazdu + dokumentacja fotograficzna
 • oględziny pojazdu + dokumentacja fotograficzna
 • zapoznanie sie z otrzymaną dokumentacją dotyczacą pojazdu
 • ocena stanu technicznego pojazdu po przeprowadzonej naprawie i ocena poprawności wykonanej naprawy (w tym analiza oryginalności wymienionych części)
 • pomiary diagnostyczne i interpretacja ich wyników
 • pisemna ocena wraz z duplikatem i wydrukiem wysokiej jakości dokumentacji fotograficznej

 

7.  Uproszczona i orientacyjna wycena wartości rynkowej pojazdu (osobowego, ciężarowego, przyczepy, motoru, busa, autobusu, specjalistycznego) na podstawie Systemu INFO EKSPERT/EUROTAX:  300 zł (z VAT)

W zakres usługi wchodzi:

 • określenie wartości rynkowej pojazdu jedynie na podstawie wypełnionej przez zleceniodawcę ankiety informacyjnej dotyczącej pojazdu
 • pisemna opinia wraz z duplikatem (bez wydruku dokumentacji fotograficznej)

 

8. Wycena wartości rynkowej pojazdu (osobowego, ciężarowego, przyczepy, motou, busa, autobusu, specjalistycznego) na podstawie Systemu INFO EKSPERT/EUROTAX – Np. dla potrzeb urzędu skarbowego lub celnego: 500 zł (z VAT)

W zakres usługi wchodzi :

 • identyfikacja pojazdu + dokumentacja fotograficzna
 • dokładne oględziny pojazdu + dokumentacja (protokół oględzin i dokumentacja fotograficzna)
 • ustalenie stanu technicznego pojazdu + dokumentacja fotograficzna
 • pomiary diagnostyczne i interpretacja ich wyników + dokumentacja fotograficzna
 • badanie grubości powłoki lakierniczej
 • zczytanie błędów sterowników (dodatkowo, na życzenie)
 • pisemna opinia wraz z duplikatem i wydrukiem dokumentacji fotograficznej w wysokiej jakości

 

9. Wycena wartości rynkowej pojazdu (osobowego, ciężarowego, przyczepy, motoru, busa, autobusu, specjalistycznego) na podstawie weryfikacji ofert regionalnych – dla potrzeb urzędu skarbowego lub celnego: 800 zł (z VAT)

W zakres usługi wchodzi:

 • identyfikacja pojazdu + dokumentacja fotograficzna
 • dokładne oględziny pojazdu + dokumentacja (protokół oględzin i dokumentacja fotograficzna)
 • ustalenie stanu technicznego pojazdu + dokumentacja fotograficzna
 • pomiary diagnostyczne i interpretacja ich wyników + dokumentacja fotograficzna
 • badanie grubości powłoki lakierniczej
 • zebranie konkretnych, regionalnych ofert porównawczych pojazdów znajdujacych się na internetowych giełdach samochodowych
 • pisemna opinia wraz z duplikatem i wydrukiem dokumentacji fotograficznej w wysokiej jakości

 

10. Identyfikacja pojazdu (osobowego, ciężarowego, przyczepy, motoru, busa, autobusu, specjalistycznego) – np.na potrzeby urzedow komunikacyjnych (wpis do dowodu rejestracyjnego i książkach pojazdów, rejestracji pojazdów lub ustalenia roku produkcji pojazdu): 500 zł – 1 000 zł (z VAT)*

*uzależnione od nakładu czasu niezbędnego do wykonania opinii

W zakres usługi wchodzi:

 • oględziny pojazdu + dokumentacja fotograficzna
 • analiza, ustalanie lub weryfikacja danych technicznych pojazdu (najczęściej w oparciu o udokumentowane dane producenta)
 • analiza cechy identyfikacyjnej pojazdu, która została zniszczona podczas wypadku, naprawy, korozji, eksploatacji
 • pisemna opinia wraz z duplikatem i wydrukiem wysokiej jakości dokumentacji fotograficznej

 

11. Rekonstrukcje wypadków i kolizji drogowych – Standard – w celu odtworzenia przebiegu zdarzenia drogowego / na potrzeby Sądu, Prokuratury, Policji : od 2 000 zł (z VAT)*

*uzależnione od nakładu czasu niezbędnego do wykonania opinii

Zakres usługi to:

 • identyfikacja i oględziny pojazdu powypadkowego lub pokolizyjnego
 • symulacja lub rekonstrukcja zdarzenia, na podstawie informacji o wypadku, kolizji i przebiegu zdarzenia, przy zastosowaniu programu V-SIM oraz dodatkowych analiz i obliczeń
 • pisemna opinia wraz z duplikatem i wydrukiem wysokiej jakości dokumentacji fotograficznej

 

12. Oględziny pojazdu powypadkowego (osobowego, ciężarowego, przyczepy, motoru, busa, autobusu, specjalistycznego) – np. na potrzeby dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od towarzystw ubezpieczeniowych lub porównania kosztorysu otrzymanego z warsztatu lub od ubezpieczyciela:  500 zł (z VAT)

W zakres usługi wchodzi:

 • konsultacja techniczna z Klientem
 • identyfikacja pojazdu + dokumentacja fotograficzna
 • dokładne oględziny uszkodzonego pojazdu + dokumentacja fotograficzna
 • zapoznanie sie z otrzymaną dokumentacją
 • przesłanie wykonanych fotografii digitalnych poprzez E-mail
 • wydanie pisemnego protokołu oględzin wraz z duplikatem (wydruk dokumentacji fotograficznej w wysokiej jakości za dodatkową opłatą – 2,00 zł za zdjęcie)
 • dojazd do miejsca postoju pojazdu (do 50 km w cenie, każdy kolejny km + 1,00 zł)

 

13. Oględziny pojazdu powypadkowego* :

A.  250 zł (z VAT)  –  Pojazdy mechaniczne o dopuszczanej wadze całkowitej do 3500 kg

W zakres usługi wchodzi:

 • dokładne oględziny uszkodzonego pojazdu + wysokiej jakosci dokumentacja fotograficzna
 • wypelnienie protokolu ogledzinowego

* cena dotyczy wyłącznie zleceń otrzymywanych od klientów korporacyjnych, organizacji, instytucji i partnerskich biur rzeczoznawczych

 

14. Oględziny i opis miejsca zdarzenia – 200 zł (z VAT)

W zakres usługi wchodzi:

 • dokładne oględziny miejsca zdarzenia
 • wykonanie wysokiej jakosci dokumentacji fotograficznej z miejsca zdarzenia
 • pisemne sprawozdanie
 • przeslanie sprawozdania droga digitalna

 

15. Porady i konsultacje techniczne dotyczące techniki motoryzacyjnej i szkód komunikacyjnych: według poświęconego czasu*

* stawka roboczogodzinowa rzeczoznawcy – 220 zł/godz.(z VAT)

 

 

UWAGA!

* Powyższy cennik dotyczy pojazdów osobowych i ciężarowych do masy całkowitej wynoszącej  3,5 t.

Koszt dojazdu rzeczoznawcy do Klienta lub miejsca oględzin jest doliczany do kosztu usługi dodatkowo – wg stawki: 1,00 zł/km (brutto).

Wyjątkiem są usługi, których cena zawiera koszt dojazdu.

 

Dodatki procentowe do w/w cennika:

Przy masie całkowitej 3,5 t – 7,5 t lub przy pojazdach egzotycznych i specjalistycznych dolicza się od  50 % – 100 % ceny – z wyjątkiem stawki roboczogodzinowej.

Powyżej masy całkowitej 7,5 t (w tym autobusy) dolicza się  50 % ceny – z wyjątkiem stawki roboczogodzinowej.

W szkodach międzynarodowych do każdej z wyżej wymienionych pozycji dolicza się od 50 % – 100 % ceny usługi.

 

Dodatkowo mogą zostać naliczone następujace koszty, np. :

 1. Koszt dojazdu do Klienta lub miejsca oględzin wg stawki, która wynosi 1,00 zł/km (brutto).
 2. Poniesiony w sprawie koszt rozmów telefonicznych.
 3. Koszt np. warsztatu samochodowego za pomoc rzeczoznawcy w dokonaniu dokładnych oględzin (rozebranie, wybudowanie części lub podzespołu, a także podniesienie pojazdu na podnośniku kolumnowym, etc.).

 

RABATY:

Dla firm, organizacji i instytucji zamierzajacych korzystać z usług rzeczoznawców samochodowych Stowarzyszenia MOTOEXPERT przewidywane są rabaty na wykonanie kompletnej usługi w wysokości maksymalnie 20%.

 

Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT zaprasza!

 

Cennik usług rzeczoznawczych na rok 2014

pdf1