C E N N I K   2 0 1 6 

Partnerskich Rzeczoznawców Stowarzyszenia w Niemczech, Austrii, Szwajcarii

Wykonanie kompleksowej oceny technicznej powypadkowego lub pokolizyjnego pojazdu (osobowego, ciężarowego, busa, autobusu, etc.) w języku niemieckim m.in. dla potrzeb dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od towarzystw ubezpieczeniowych, zgodnie z przepisami prawa niemieckiego, austriackiego lub szwajcarskiego.

 

1. Przy braku szkody całkowitej (tzn. koszt naprawy nie przekroczył wartości pojazdu) – cena usługi bazuje na wysokości kosztu kalkulowanej naprawy

A.    do   500 € (brutto) – koszt kalkulowanej naprawy wynosi   2.000 – 5.000 €

B.   do 1 000 € (brutto) – koszt kalkulowanej naprawy wynosi   5.001 – 10.000 €

C.   do 1 700 € (brutto) – koszt kalkulowanej naprawy wynosi 10.001  – 20.000 €

D.  do 2 400 € (brutto) – koszt kalkulowanejnaprawy wynosi  20.001 – 30.000 €

E.  do 3 200 € (brutto) – koszt kalkulowanej naprawy wynosi  30.001 – 40.000 €

F.   do 3 700 € (brutto) – koszt kalkulowanej naprawy wynosi  40.001  – 50.000 €

G.  do 4 500 € (brutto) – koszt kalkulowanej naprawy wynosi  50.001 – 100.000 €

H.  od 6 000 € (brutto) – koszt kalkulowanej naprawy wynosi  powyżej 100.001 €

 

2. Przy szkodzie całkowitej (tzn. koszt naprawy przekroczył wartość pojazdu) –  cena usługi bazuje na wartości pojazdu

A.    do   500 € (brutto)– wartość pojazduwynosi   2.000 – 5.000 €

B.   do 1 000 € (brutto) – wartość pojazdu wynosi   5.001  – 10.000 €

C.   do 1 700 € (brutto) – wartość pojazdu wynosi 10.001  – 20.000 €

D.  do 2 400 € (brutto) – wartość pojazdu wynosi  20.001 – 30.000 €

E.  do 3 200 € (brutto) – wartość pojazdu wynosi  30.001 – 40.000 €

F.   do 3 700 € (brutto) – wartość pojazdu wynosi  40.001  – 50.000 €

G.  do 4 500 € (brutto) – wartość pojazdu wynosi  50.001  – 100.000 €

H.  od 6 000 € (brutto) – wartość pojazdu wynosi  powyżej 100.001 €

 

W zakres opinii technicznej wchodzi:
 • identyfikacja pojazdu  +  dokumentacja fotograficzna
 • dokładne oględziny uszkodzonego pojazdu + dokumentacja fotograficzna
 • szczegółowy opis uszkodzeń elementów i części pojazdu + dokumentacja fotograficzna
 • określenie stanu technicznego uszkodzonego pojazdu
 • pomiary diagnostyczne i interpretacja ich wyników + dokumentacja fotograficzna
 • badanie grubości powłoki lakierniczej + dokumentacja fotograficzna
 • opracowania kosztorysu naprawy w systemie AUDATEX
 • wycena wartości rynkowej pojazdu (systemowa lub porównawcza)
 • określenie wartości pozostałości pojazdu (konieczne jedynie przy szkodzie całkowitej)
 • pisemna ocena wraz z duplikatem i wydrukiem wysokiej jakości dokumentacji fotograficznej

 

DODATKOWE KOSZTY (mogą zostać doliczone jeśli nie wchodzą w zakres usługi):

 1. Zdjęcie (1 szt.) – 2,00 €
 2. Koszt dojazdu (każdy km) – 0,98 €
 3. Koszt korespondencji (każdy list) – 5,00 €
 4. Koszty telefonu / elektronicznego przygotowania danych (EDV) – 17,50 €
 5. Kopie pism (1 str.) –  1,00 €
 6. Koszty biurowe – 28,00 €
 7. Koszty kalkulacji / bazy danych – 22,50 €
 8. Koszt roboczogodziny rzeczoznawcy – 120,00 – 180,00 € (w zależności od regionu i wykształcenia rzeczoznawcy)

 

Cennik w wersji PDF:

pdf1